جهاد دانشگاهی استان لرستان

برگزاری آزمون تعیین سطح مکالمه زبان انگلیسی ویژه کارکنان شرکت گاز لرستان

آزمون تعیین سطح مکالمه زبان انگلیسی کارکنان شرکت گاز لرستان توسط معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد لرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد لرستان احمد عبدی پور معاون آموزشی این واحد با بیان این مطلب گفت: در این آزمون که صبح روز دوشنبه 25 آبان ماه برگزار شد حدوداً 80 نفر از پرسنل شرکت گاز لرستان شرکت داشتند.

عبدی پور بیان داشت: منابع آموزشی دوره مذکور بر اساس سرفصل های مصوب گروه زبانهای خارجه معاونت آموزش جهاددانشگاهی بوده و از اساتید با تجربه جهت آموزش استفاده خواهد شد.

قابل ذکر است طبق تفاهم نامه بعمل آمده پس از اعلام نتایج نهائی آزمون، شرکت کنندگان ضمن سطح بندی در کلاس های مکالمه زبان انگلیسی شرکت خواهند کرد و کلاس های مذکور در مرکز آموزش شماره 2 این معاونت واقع در مجتمع آموزشی کوی جهادگران برگزار خواهد شد.