جهاد دانشگاهی استان لرستان

آغاز همایش ملی کله‎باد در لرستان

سومین همایش ملی کله‎باد دقایقی پیش به همت جهاد دانشگاهی واحد لرستان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد لرستان، 120 مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه این همایش ارسال شده و پس از داوری مقالات ارسال شده به دبیرخانه، 14 مقاله در بخش سخنرانی و 20 مقاله در بخش پوستر پذیرفته شده است.

همایش ملی کله باد در 10 محور از جمله نقش ادبیات بومی در اتحاد و وحدت جامعه، نقش ادبیات در بازیابی هویت مردم لرستان، بررسی علل گریز از زبان قومی در لرستان، نقش ادبیات بومی لرستان در غنای فرهنگی ایران، ادبیات مقاومت در لرستان، ادبیات فولکولوریک و نقش آن در فرهنگ لرستان و... برگزار می‎شود.

قرار است، در حاشیه این همایش و با همکاری ناشران استان، نمایشگاهی از کتب و تألیفات فرهنگ و ادب لرستان دایر ‎شود، همچنین ضمن تقدیر از مقالات برگزیده، از یک ناشر و یک مؤلف برتر لرستان در زمینه فرهنگ و ادب نیز تجلیل خواهد شد.