جهاد دانشگاهی استان لرستان

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد لرستان: 70 دوره برای کارشناسان شهرداری‎‎های استان برگزار می‎شود

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد لرستان گفت: 70 دوره برای کارشناسان شهرداری‎‎های استان برگزار می‎شود.

احمد عبدی‎پور در گفت‎وگو با روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد لرستان، با اشاره به اهداف برگزاری کارگاه آموزشی قانون تشکیلات وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر استان، بیان کرد: این کارگاه به منظور ایجاد هم‎فکری بین اعضای شورای اسلامی شهرها و طبق سنوات گذشته با همکاری معاونت امور عمرانی و مدیرکل امور شهری استانداری برگزار می‎شود.

وی با بیان اینکه متولی برگزاری این دوره‎ها جهاد دانشگاهی واحد لرستان است، اضافه کرد: ظرف سه تا چهار ماه آینده نیز چند همایش دیگر با سبک جدیدتر و دعوت از اساتید خبره کشوری برگزار خواهد شد.

عبدی‎پور ادامه داد: از مجموع 155 نفر اعضای شورای اسلامی شهرهای استان قریب 130 نفر در این دوره شرکت کرده‎اند و مدرس آن سرپرست دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور است.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد لرستان تصریح کرد: همچنین 70 دوره برای کارشناسان شهرداری‎‎ها در سه مرحله برگزار می‎شود و 1400 نفر از اعضای شوراهای شهر استان در آن شرکت می‎کنند.

وی خاطرنشان کرد: این دوره برای 500 نفر از دهیاران استان نیز در شش ماهه آینده برگزار خواهد شد.