امروز : 03 اسفند 1397 ساعت 08:04
آخرین اخبار
RSS
بازدید علمی دانشجویان از مناطق ژئوتوریسم استان لرستان1
بازدید علمی دان...
جزییات دانلود
بازدید علمی دانشجویان از مناطق ژئوتوریسم استان لرستان
بازدید علمی دان...
جزییات دانلود
بازدید علمی دانشجویان از مناطق ژئوتوریسم استان لرستان
بازدید علمی دان...
جزییات دانلود
بازدید علمی دانشجویان از مناطق ژئوتوریسم استان لرستان
بازدید علمی دان...
جزییات دانلود
بازدید علمی دانشجویان از مناطق ژئوتوریسم استان لرستان
بازدید علمی دان...
جزییات دانلود
بازدید علمی دانشجویان از مناطق ژئوتوریسم استان لرستان
بازدید علمی دان...
جزییات دانلود
بازدید علمی دانشجویان از مناطق ژئوتوریسم استان لرستان
بازدید علمی دان...
جزییات دانلود
 
 

گزارش تصویری

بازدید2
Image Detail
بازدید3
Image Detail
بازدید4
Image Detail
بازدید 5
Image Detail
بازدید 6
Image Detail
بازدید 7
Image Detail

پست الكترونيك : info@jdlorestan.ac.ir

پست الكترونيك : sec.lr@acecr.ac.ir

نشاني : لرستان، خرم‌آباد، میدان 22بهمن، بلوار 60 متری، بین افلاک 2و3، جهاد دانشگاهی واحد لرستان

صندوق پستي : 6817814131

تلفن :  33236628-066

فکس :  33212000-066

جهاد دانشگاهی استان لرستان در راستاي ارتقا سطح دانش‌، نگرش و مهارت نيروهاي تخصصي براي توسعه كشور سازماني است كه ضمن برخورداري از نيروهاي متخصص، متعهد و نوآور با بهره‌گيري از توان علمي داخلي و خارجي، در سطح ملي و منطقه‌اي فعاليت مي‌نمايد.