امروز : 26 خرداد 1398 ساعت 09:43
آخرین اخبار

دیدار معاون فرهنگی جهاددانشگاهی با مدیران و معاونان جهاددانشگاهی واحد لرستان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد لرستان دکتر سعید پورعلی در جمع مدیران و معاونان جهاد دانشگاهی لرستان، اظهار کرد: با این هدف به لرستان آمدهایم که زمینه برگزاری گردهمایی دانشجویان حامی محیط زیست که اردیبهشت سال آینده در این استان برگزار خواهد شد، را فراهم کنیم.

وی ادامه داد:  جهاد دانشگاهی لرستان از نظر فرهنگی یکی از مجموعههایی است که میتوانیم روی آن حساب باز کنیم و معاونت فرهنگی این استان طرحهای خوبی اجرا کرده است و امیدواریم در آینده نیز این روند رو به رشد را ادامه دهد.

دکترپورعلی در ادامه با بیان اینکه  جهاد دانشگاهی در طول حیات پربرکتش توفیقات خوبی در همه حوزهها نصیب کشور کرده است، اضافه کرد: مهمترین دلیل برای توسعه جهاد دانشگاهی همین حمایتهای مقام معظم رهبری است و این حمایتها برای مجموعه جهاد دانشگاهی یک اعتبار و سرمایه بزرگ است و فکر میکنم پاسداشت این اعتماد و اعتبار این است که بتوانیم در مسیر فرامین ایشان به ویژه در حوزههای فرهنگی، دانشگاهی و پژوهشی حرکتها را محکم و مستمر ادامه دهیم.

وی تاکید کرد: رمز موفقیت جهاد دانشگاهی این است که یک دانشجو احساس کند میتواند در این مجموعه دیده شود و بتواند ایدههای خودش را عملیاتی کند. رمز تحول و حرکتهای خوب در این نهاد، متکی بودن به دانشجو و آرمانگرایی است که در دانشجو وجود دارد و اگر این روند ادامه داشته باشد جهاد دانشگاهی روز به روز پیشرفت خواهد کرد.

پورعلی تصریح کرد: مطمئن باشید اگر ورود دانشجو از جهاد دانشگاهی گرفته شود، خیلی سریع دچار رخوت و رکود خواهیم شد. اگر میخواهیم نوآوری، خلاقیت، پویایی و... را حفظ کنیم باید از روابط این نهاد با دانشجویان حمایت کنیم و اجازه ندهیم که این ارتباط قطع شود.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی اظهار کرد: از آن طرف قضیه، این نهاد سفارشناپذیر است، یعنی نیروها براساس توانمندی جذب میشوند. نیروهایی که با تعهد، پشتکار، باور به آرمانهای انقلاب و ولایت فقیه و باور به فعالیت در محیط دانشگاهی میتوانند فعالیت کنند. بیشتر همکاران جهاد دانشگاهی این مراحل را طی کردهاند و اینگونه نبوده که یک دفعه از نقطه A به Z بروند. محال است که جهاد دانشگاهی با ادبیات اتوبوسی و هلیکوپتری ادامه حیات پیدا کند.

وی یادآور شد: یکی از رموز موفقیت جهاد دانشگاهی پیوستگی و وابستگی به دانشگاه و نیروهای جوان، متعهد، باپشتکار، خلاق و... است. آرمانگرایی در این نهاد خیلی مهم است که به واسطه جوانان و دانشجویان محقق شده و میشود.

دکتر پورعلی در ادامه سخنانش گفت: مهمترین سرمایه جهاد دانشگاهی نیروهای انسانی است. نیروهایی که بتوانند فضا را ایجاد و حرکت کنند. نیروهای جهاد دانشگاهی بینظیر هستند و کاری کردهاند که این نهاد از حالت گلخانهای خارج شده و ثمرات آن را کل جامعهبینند و وظیفه داریم که این سرمایه را حفظ کنیم و رشد دهیم.

وی با بیان اینکه یکی از ارکان موفقیت جهاد دانشگاهی، سبک مدیریت مشارکتی است، افزود: بارها گفتهام در جهاد دانشگاهی یک عقلانیت جمعی حاکم است. نهاد جهاد دانشگاهی مثل یک خانواده است و تک تک اعضا در انسجام و تعالی این نهاد سهم دارند و مدیریت جهاد دانشگاهی باید فضای این نهاد را روز به روز تقویت کند.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی با تاکید بر اینکه سرنوشت جهاد باید به نیروهای تماموقت سپرده شود، اضافه کرد: فرد در جهاد دانشگاهی باید مقیم باشد و نه مهمان، فردی که از جایی دیگر مامور میشود و ریاست جهاد دانشگاهی را به عهده میگیرد، نمیتواند نقش مفیدی ایفا کند و به این نهاد لطمه میزند.

دکتر پورعلی خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد دانشگاهی مدیریت هزینهبر نیست و باید خوداتکا باشد. در نهادهای دولتی که مدیریت هزینه هستند، مدیر دغدغه مالی ندارد اما مهمترین نکته برای مدیریت در جهاد این است که باید خوداتکا بوده و این روند ادامه داشته باشد. مدیریت خوداتکایی یکی از ارکانی است که در جهاد دانشگاهی باید به آن توجه ویژه شود.

وی یادآور شد: یک تعریف دیگر از جهاد دانشگاهی دارم و اینکه باید یک نهاد مسئلهیاب و حل کننده آن مسئله باشد.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی در پایان گفت: جهاد دانشگاهی لرستان با مدیریت دکتر دهقانیالوار توفیقات خوبی کسب کرده و ایشان تجربه مدیریت یک نهاد انقلابی را داراست و امیدوارم با همکاری سایر کارکنان توفیقات این نهاد بیش از پیش باشد.

 در ادامه این جلسه ، دکتر سید علی نادر دهقانی الوار  رئیس جهاددانشگاهی واحد لرستان ضمن تشکر از حضور مهمانان، بیان کرد: جهاد دانشگاهی لرستان مجموعهای جدیدالتاسیس محسوب میشود که از سال 81 روند راهاندازی آن آغاز و در سال 82 به طور رسمی با یک اتاق در دانشگاه علوم پزشکی لرستان افتتاح شد.

وی با بیان اینکه اگر موفقیتی در جهاد دانشگاهی شکل گرفته مرهون تلاش همه دوستانی است که صادقانه، خالصانه و برای رضایت خدا تلاش، کار و برنامهریزی میکنند، افزود: در سالهای 90 تا 92 متاسفانه جهاد دانشگاهی با وقفهای در فعالیتها مواجه شد و دو مرکز رشد و پژوهشی تعطیل و روند نزولی فعالیت سایر حوزهها آغاز شده بود، همچنین مرکز کوهدشت تعطیل و حجم عظیمی از نیرو  وارد مجموعه شده بود که باعث به وجود آمدن گرفتاریهایی شده بود.

دکتر دهقانیالوار ادامه داد: در دوره جدید با سازماندهی نیروهایی که در مجموعه بودند و دوستانی که از قدیم حضور داشتند ساختار قبلی جهاد دوباره احیا و امروز جهاد لرستان به عنوان یک مجموعه خوب در کشور مطرح است که همه معاونتهای آن فعال هستند. در حوزه فرهنگی، خبرگزاری ایسنا به عنوان یکی از خبرگزاریهای خوب کشور مثالزدنی است؛ همچنین مرکز افکارسنجی این معاونت در استان از مراکز خیلی خوب محسوب میشود که حجم قابل توجهی پروژه را در سطح استان در موضوعات مختلف انجام میدهد و این نشان دهنده تلاش دوستان و اعتماد استان به جهاد دانشگاهی است. وی افزود: در حوزههای متنوع دیگر از جمله سازمان دانشجویی فعالیتهای خوبی صورت گرفته و مرکز فعالیتهای قرآنی و خبرگزاری قرآنی نیز در حوزه فرهنگی فعال هستند ؛ در کل این حوزه به عنوان یکی از حوزههای خوب در استان فعال است که جای تقدیر دارد.

دهقانیالوار با بیان اینکه برنامههای خوبی در حوزه فرهنگی برنامهریزی و انجام میشود، اظهار کرد: همچنین در حوزه آموزش کوتاهمدت مرکز کوهدشت ما احیا شده و بروجرد نیز در حال فعالیت است. در خرمآباد نیز مرکز زبان راهاندازی کردهایم و خوشبختانه این معاونت با اکثر ادارات استان قرارداد دارد و همچنین حجم عظیمی از مردم برای دورههای آموزشی مراجعه میکنند که نشان میدهد مسئولین و همه ادارات به ما اعتماد دارند.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد لرستان بیان کرد: در حوزه پژوهش و فناوری نیز مجموعهای که راهاندازی کرده بودیم  مدتی منحل شده بود، دوباره احیا شده و حال در زمینه GIS و گیاهان دارویی فعال است؛ اخیراً مرکز بهینهسازی مصرف انرژی این حوزه راهاندازی و فعال شده است.

وی یادآور شد: امروز موافقت کلی گروه پژوهشی گیاهان دارویی به ما ابلاغ شده و باعث شد که ما در ردیف 10 استانی که در برنامه توسعه مورد حمایت مالی قرار میگیرند، قرار بگیریم.

دهقانیالوار با بیان اینکه در آینده به صورت جدی پیگیر هستیم حوزه پژوهشی را به حدی برسانیم که بخش اعظمی از درآمدهای جهاد توسط این حوزه تحقق پیدا کند و استارت کار را نیز زدهایم، افزود: در این راستا استان با وجود محرومیتهایی که به لحاظ شاخصهای اقتصادی، اجتماعی دارد، حمایتهای خوبی از ما کرده است و استاندار محترم به عنوان مدیر ارشد استان و نماینده عالی دولت به همه فعالیتهای پژوهشی و فعالیتهای جهاد توجه ویژهای دارند و این یک فرصت بسیار مهمی است.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد لرستان ادامه داد: همین که اگر طرح و ایدهای به مدیریت ارشد استان داده میشود حمایتهای لازم و در حد وسع استان انجام میشود نشان دهنده توجه ویژه به فعالیتهای علمی در استان است.

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی لرستان یادآور شد: مجوز راهاندازی رویان نیز در استان به ما داده شده است و در جلسه رئیس جهاد دانشگاهی با استاندار لرستان تصویب شد و قرار است استانداری و پژوهشگاه رویان کمک کنند تا مجموعه رویان استان فعال و به قطب درمانی غرب کشور در حوزه درمان ناباروری تبدیل شود.

وی با بیان اینکه در زمینه بیماریهای کبد کارهایی کردهایم و در سال آینده مجموعه پزشکی جهاد راهاندازی میشود، خاطرنشان کرد: در راستای خدماترسانی به هماستانیها، تمام سعی خود را به کار میبندیم چراکه لرستانیها شایسته هستند. آنان در طول انقلاب برای نظام زحمات زیادی کشیدهاند و آسیبهای فراوانی دیدهاند.

دهقانیالوار با بیان اینکه در حوزه مرکز رشد و واحدهای فناوری نیز مرکز رشد ما دارای 37 شرکت و هسته فعال است که فعالیت آن در استان و جهاد دانشگاهی بیسابقه است، ادامه داد: طی جلسهای که در تهران داشتیم مرکز ما به عنوان مرکز رشد برتر اعلام و از آن تقدیر شد چراکه با سازماندهی و ساماندهی فعالیتها توانسته، فضا و حجم عظیمی از فعالیتها به سرانجام برساند.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد لرستان افزود: خوشبختانه مجوز فنبازار منطقهای را گرفتیم و واحد ما به عنوان اولین فنبازار منطقهای استان فعال است؛ ما تنها واحد جهاد دانشگاهی کشور هستیم که فنبازار داریم.

دهقانیالوار با بیان اینکه مرکز آموزش عالی ما نیز قبلاً اوضاع خوبی نداشت و حال ساماندهی شده است، اظهار کرد: امروزه این مرکز به یکی از مراکز آموزش عالی علمی کاربردی استان تبدیل شده و به لحاظ فضای فیزیکی، دانشجو، استاد و تجهیزات بزرگترین مرکز علمی کاربردی استان هستیم.

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان با بیان اینکه در حال حاضر مرکز آموزش عالی ما 2400 دانشجو دارد، افزود: قرار است برای بهمن ماه این تعداد را به سه هزار نفر برسانیم.

وی تصریح کرد: در کل حرکت و فعالیت خوبی در مجموعه در حال انجام است و همه کارکنان و معاونین با همه تلاش و توان برای این سیستم کار میکنند و اگر کاری صورت گرفته و موفقیتی به دست آمده مرهون این تلاشها، همکاری، همدلی و وفاق مجموعه است.

دهقانیالوار در پایان گفت: امید میرود این جلسه منجر به کارهای بیشتر و بهتری در مجموعه شود.

 

گزارش تصویری

بازدید2
Image Detail
بازدید3
Image Detail
بازدید4
Image Detail
بازدید 5
Image Detail
بازدید 6
Image Detail
بازدید 7
Image Detail

پست الكترونيك : info@jdlorestan.ac.ir

پست الكترونيك : sec.lr@acecr.ac.ir

نشاني : لرستان، خرم‌آباد، میدان 22بهمن، بلوار 60 متری، بین افلاک 2و3، جهاد دانشگاهی واحد لرستان

صندوق پستي : 6817814131

تلفن :  33236628-066

فکس :  33212000-066

جهاد دانشگاهی استان لرستان در راستاي ارتقا سطح دانش‌، نگرش و مهارت نيروهاي تخصصي براي توسعه كشور سازماني است كه ضمن برخورداري از نيروهاي متخصص، متعهد و نوآور با بهره‌گيري از توان علمي داخلي و خارجي، در سطح ملي و منطقه‌اي فعاليت مي‌نمايد.