امروز : 03 خرداد 1398 ساعت 15:48
آخرین اخبار

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان: جهاد دانشگاهی، نیروی انسانی توسعه استان را تقویت و تربیت کند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: جهاد دانشگاهی در ایدهپردازیها باید به کمک این سازمان بیاید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد لرستان، محمدرضا صفیخانی در بازدید از جهاد دانشگاهی استان بیان کرد: در سالهای گذشته دغدغه دولت این بود که چه روزی کجا کلنگ بزند و از درآمدهای نفتی پولی برای توسعه اقتصادی میگذاشت و تنها نگاه میکردیم که از این اعتبار چقدر به هر استان تخصیص داده میشود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر وضعیت تغییر کرده و باید تمام سعی خود را به کار بندیم که داشتههایمان را حفظ کنیم؛ اینجاست که باید از خود پرسید چرا تولید و اقتصاد کشور به اینجا رسیده است، این کار را باید جوامع دانشگاهی از جمله جهاد دانشگاهی انجام دهد.

صفیخانی با بیان اینکه جایگاههایی را که در کشور داشتیم از دست دادیم، افزود: طبق آمار رسمی، وضعیت مطلوبی نیست و در بخش صنعت و ارزش افزوده رتبه پایینی داریم. همچنین در بحث ساختار جمعیتی با مشکلاتی روبرو هستیم و رشد جمعیتی ما به 44 صدم درصد رسیده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: ما در استان مشکل زاد و ولد نداریم و این کاهش جمعیت به علت مهاجرت افراد و نخبگان به استانهای همجوار است.

وی با بیان اینکه در حوزه صنعت باید هماندیشی شود تا توسعه همهجانبه صورت گیرد، گفت: در استان کارهای مطالعاتی زیادی انجام شده اما با اقبال زیادی روبرو نشده است. بعضی از زیرساختهایی که داریم در چند سال آینده آنها را نخواهیم داشت. وضعیت آب و هوایی، اراضی و عرصههای طبیعی ما شرایط گذشته را ندارند و تغییر کردهاند برای همین وضعیت فعلی آنها را برای برنامهریزیهای خود باید در نظر گرفت.

صفیخانی با بیان اینکه در مواجهه با مسائل بیشتر وقت خود را باید صرف طرح موضوع کرد، ادامه داد: بعد از بیان موضوع و شناسایی مشکلات میتوان راهکارهای عملیاتی مورد نیاز را ارائه داد.

وی با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت اولین و مهمترین نقطه عطف دولت و مردم است، اظهار کرد: جهاد دانشگاهی باید به کمک این سازمان بیاید و با ایدهپردازی و عمل آوردن و اجرایی کردن آنها با ما همکاری کند.

صفیخانی با بیان اینکه تنها نباید به دنبال آمار دادن و صدور پروانه بود، اضافه کرد: برای اظهار آمار اشتغال فردا باید پاسخگو باشیم، در راستای انجام فعالیتهای خود باید کارهای پژوهشی انجام دهیم که این کار را سازمان میتواند به جهاد دانشگاهی تفویض کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بیان کرد: همچنین جهاد دانشگاهی در ایدهپردازیها باید به ما کمک کند و مهمترین کاری که میتواند انجام دهد تقویت و تربیت نیروی انسانی است که اساس توسعه را تشکیل میدهد.

وی اظهار کرد: متأسفانه در استان برای هیچ محصولی به خاطر نبود تاجر، برند نداریم و در این زمینه تفکر خاصی وجود ندارد.

صفیخانی با بیان اینکه در پشت هر موضوعی اگر تفکر نباشد زوال علمی است، ادامه داد: باید برای صنعت، معدن و تجارت اتاق فکری طراحی شود و از توانایی علمی و فکری افراد استفاده کنیم. اتاق فکر باید به ما بگوید که چکار کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یادآور شد: بدون شک محور توسعه استان معدن خواهد بود باید از ابتدای شروع فعالیت در این زمینه تکنولوژی فرآوری آن را نیز در منطقه مستقر میکردیم. متأسفانه در حال حاضر بعضی از ظرفیتها را خامفروشی میکنیم و سودی نیز نصیب استان نمیشود. در همین خصوص قصد داریم پروانهها را هدفمند صادر کنیم.

وی با بیان اینکه در ابتدای هر کاری ظرفیت اقتصادی را بررسی و بعد صنعت آن را فعال کنیم، خاطرنشان کرد: در تصمیمگیریهای کلان باید دقت بیشتری داشته باشیم و از تجربیات صاحبان صنعت و حتی افراد ورشکسته نیز استفاده کنیم. باید در استان برای تسهیل سرمایهگذاری دفتری با این عنوان تشکیل شود چراکه سرمایهگذار نمیداند سرمایهاش را به کجا ببرد زیرا او بر اساس شرایط زمانبندی فعالیت میکند؛ جهاد دانشگاهی در راهاندازی این دفتر میتواند به سازمان صنعت و معدن کمک کند.

صفیخانی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی میتواند با طراحی انکوباتور در حوزه صنعت نیز به ارائه خدمات مهندسی و مشاورهای بپردازد، اضافه کرد: با این کار میتوانیم مدلهایی را از خارج کشور به استان بیاوریم و از آنها استفاده کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان تصریح کرد: برای فعالیتهای اقتصادی در استان باید زیرساختهای صنعتی و معدنی آن را در 10 سال آینده داشته باشیم و در این زمینه نیاز هست ظرفیتها را بالا ببریم.

وی گفت: سرمایهگذار خارجی برای سرمایهگذاری شور و شوق کوتاهمدتی دارد و کسی که بتواند او را هر چه سریعتر در اقتصاد منطقه وارد کند برنده میشود. جهاد دانشگاهی میتواند این افراد را در استان جذب کند.

 

گزارش تصویری

بازدید2
Image Detail
بازدید3
Image Detail
بازدید4
Image Detail
بازدید 5
Image Detail
بازدید 6
Image Detail
بازدید 7
Image Detail

پست الكترونيك : info@jdlorestan.ac.ir

پست الكترونيك : sec.lr@acecr.ac.ir

نشاني : لرستان، خرم‌آباد، میدان 22بهمن، بلوار 60 متری، بین افلاک 2و3، جهاد دانشگاهی واحد لرستان

صندوق پستي : 6817814131

تلفن :  33236628-066

فکس :  33212000-066

جهاد دانشگاهی استان لرستان در راستاي ارتقا سطح دانش‌، نگرش و مهارت نيروهاي تخصصي براي توسعه كشور سازماني است كه ضمن برخورداري از نيروهاي متخصص، متعهد و نوآور با بهره‌گيري از توان علمي داخلي و خارجي، در سطح ملي و منطقه‌اي فعاليت مي‌نمايد.